Privacy Policy

Privacy Policy คือ นโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์ ufabetsafem7.com เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญกับสมาชิกทุก ๆ ท่านเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นมาตรฐานในทิศทางเดียวกัน สมาชิกทุกคนควรอ่านและให้ความสำคัญกับนโยบายฉบับนี้ให้ดีที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการเข้าใช้บริการ หากท่านละเลยหรือฝ่าฝืนนโยบายของทางเว็บไซต์ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกอย่างถาวร

Privacy Policy

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเว็บไซต์ ufabetsafem7.com ของเรา มีมาตรการในการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน โดยข้อมูลจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างปลอดภัย

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

การเริ่มต้นสมัครสมาชิก ผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้กับทางเว็บเท่านั้น กรอกให้ครบทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็น ชื่อผู้สมัคร , อีเมล , เลขที่บัญชีธนาคาร

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

สำหรับการเข้าใช้งานกับเว็บในครั้งต่อไป สมาชิกจะเข้าใช้งานได้รวดเร็วมากขึ้น ระบบคุกกี้จะทำการจดจำรหัสผ่านของสมาชิกโดยทันที

 • การนำข้อมูลมาใช้

ข้อมูล ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมมาจากสมาชิก จะถูกนำมาพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การตลาด , ข่าวสาร

 • การแชร์ข้อมูล

ทางเว็บไซต์จะไม่เผยแพร่ หรือ ส่งต่อข้อมูลในส่วนนี้ให้กับบุคคลที่สามอย่างแน่นอน โดยเราจะเว้นแต่ในกรณีที่มีปัญหาด้านกฎหมาย

 • การจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวจะถูกจัดเก็บตามมาตรฐานของทางเว็บไซต์ ทางเว็บจะมีระบบรักษาความปลอดภัยคอยดูแลข้อมูลส่วนตัวตลอดเวลา

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ทางเว็บไซต์มีข้อห้ามสำหรับการให้บริการแก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากทำการตรวจสอบเจอจะทำการตัดสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกกับทางเว็บโดยทันที

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

หากสมาชิกต้องการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่านเอง สามารถติดต่อผู้ให้บริการได้ที่ contact@ufabetsafem7.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ โดยจะทำการแจ้งวันที่และเวลาไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลัก ufabetsafem7.com

 • การติดต่อเรา

สำหรับสมาชิกที่ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมจากทีมงาน ซึ่งสามารถติดต่อทีมงานเราได้ที่ช่องทาง contact@ufabetsafem7.com

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะเป็นภาษาไทยทั้งหมด ซึ่งผู้ใช้สามารถนำไปแปลเป็นภาษาอื่นได้ เวอร์ชันพื้นฐานในการให้บริการจะเป็นภาษาไทย

 

ทางเว็บ ufabetsafem7.com เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ทุกเวลาที่เห็นว่าสมควร