Terms and Conditions

Terms and Conditions คือ ข้อบังคับและเงื่อนไขในส่วนต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ufabetsafem7.com จะต้องศึกษา ทำความเข้าใจให้ได้มากที่สุด ก่อนที่จะเริ่มเข้าใช้บริการจริง ซึ่งกฎระเบียบที่ทางผู้ให้บริการเว็บไซต์ ufabetsafem7.com ได้กำหนดขึ้น มีมากมายหลายข้อ ในแต่ละข้อก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย เพื่อผลประโยชน์ต่อตัวท่านเอง ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด ผู้ใช้งานห้ามละเมิดข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งอย่างเด็ดขาด

Terms and Conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

 1. ประสบการณ์ผู้ใช้บริการ : ผู้ใช้บริการทุกท่านจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป จึงจะสามารถที่จะสมัครสมาชิกกับเว็บของเราได้
 2. ข้อมูลส่วนบุคคล : ผู้ให้บริการจะจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการทุก ๆ ท่านเป็นอย่างดี ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะไม่ส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ให้กับบุคคลอื่นอย่างแน่นอน หากไม่ได้รับอนุญาต
 3. การใช้งาน : ข้อควรปฏิบัติในแต่ละข้อในการเข้าใช้งานจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็น การวางเงินเดิมพัน , การฝากเงิน , การถอนเงิน
 4. การปฏิเสธความรับผิดชอบ : ผู้ให้บริการ ufabetsafem7.com จะปฏิเสธในทุก ๆ ความผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการของเรา
 5. การยกเลิกการเป็นสมาชิก : ทางผู้ให้บริการมีสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะของผู้ใช้บริการได้ทุกเมื่อ หากท่านได้กระทำความผิดในข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนด
 6. ข้อจำกัด ในความรับผิดชอบ : ผู้ให้บริการ ufabetsafem7.com จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการของเว็บเรา
 7. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข : ผู้ให้บริการ ufabetsafem7.com จะมีสิทธิ์ มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือ กฎระเบียบต่าง ๆ ได้ทุกเมื่อ โดยเราไม่จำเป็นที่จะประกาศให้ท่านได้ทราบล่วงหน้า
 8. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา : ข้อความ , รูปภาพ , Video ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ufabetsafem7.com จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางเว็บแต่เพียงผู้เดียว ไม่อนุญาตให้คัดลอกหากไม่ได้รับการอนุญาต
 9. ข้อตกลงทางกฎหมาย : กฎระเบียบข้อบังคับในส่วนนี้ จะถูกควบคุมโดยกฎหมาย หากมีความขัดแย้งเกิดขึ้น จะถูกไต่สวนตามทางกฎหมายทันที
 10. การติดต่อสื่อสาร : ผู้ใช้บริการท่านใดที่มีข้อคำถาม อยากติดต่อกับผู้ให้บริการ โดยติดต่อเราได้ที่ contact@ufabetsafem7.com
 11. การละเมิดข้อตกลง : ผู้ใช้บริการท่านใดที่ได้ละเมิดข้อตกลงที่ทางผู้ให้บริการกำหนด ทางผู้ให้บริการมีสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมาย
 12. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข : ผู้ใช้บริการที่ได้เข้าใช้งานกับเว็บ ufabetsafem7.com ทางผู้ให้บริการจะถือว่าท่านได้ยินยอมข้อบังคับโดยอัตโนมัติ